Pożyczka dla Gminy Dębno

Pożyczka dla Gminy Dębno

5 października 2018 / Bartłomiej Widła

W dniu 5 października 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Dębno na realizację projektu pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Publiczna Szkoła Podstawowa w Sufczynie w kwocie do 355.719,51 zł. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 688.178,01 zł. Przedmiotem zadania jest: docieplenie 1493,15 m²  ścian, 215,00  m²  stropów oraz wymiana 190,01  m²  stolarki okiennej i 1,80  m²  stolarki  drzwiowej. Realizacja zadania pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną o 407,37 GJ/rok.

Umowa została podpisane przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, który reprezentował Witold Kozłowski – Prezes Zarządu. W imieniu Gminy Dębno umowę podpisał Wiesław Kozłowski – Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika – Natalii Lamparskiej – Kukułka.

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj