Pożyczka dla Gminy Iwanowice

Pożyczka dla Gminy Iwanowice

10 września 2018 / Bartłomiej Widła

W dniu 10 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Iwanowice na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Iwanowice Dworskie i Poskwitów w gminie Iwanowice” w kwocie 231 463,00 zł.

Przedmiotem zadania jest wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 553,70 mb i odłączenie do niej 10 gospodarstw domowych co pozwoli na odprowadzenie na oczyszczalnię, ścieków w ilości 2.190,00 m³/rok.

Umowa została podpisana przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, w składzie Witold Kozłowski – Prezes Zarządu oraz Anna Biederman-Zaręba – Zastępca Prezesa Zarządu. W imieniu Gminy umowę podpisał Wójt Robert Lisowski przy kontrasygnacie – Ewy Wesołowskiej, działającej na podstawie upoważnienia udzielonego przez Joannę Domajewską – Skarbnika Gminy

Realizacja zadania wpłynie na poprawę warunków środowiska poprzez eliminowanie źródeł zanieczyszczenia oraz na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange