Pożyczka dla Gminy Iwanowice

Pożyczka dla Gminy Iwanowice

11 grudnia 2018 / Beata Wójcik

W dniu 10 grudnia 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Iwanowice na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieciechowice w gminie Iwanowice” w kwocie 1.087.878,00 zł.

Przedmiotem zadania jest wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 2 067,40 mb i podłączenie do niej 47 gospodarstw domowych, co pozwoli na odprowadzenie na oczyszczalnię ścieków w ilości 10 293,00 m³/rok.

Umowa została podpisana przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, w składzie  Anna Biederman-Zaręba – Zastępca Prezesa Zarządu oraz Robert Bażela – działający na podstawie pełnomocnictwa Nr OR-012-31/18 z dnia 31 lipca 2018 r., udzielonego przez Witolda Kozłowskiego, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W imieniu Gminy umowę podpisał Wójt Robert Lisowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  pani Joanny Domajewskiej.

Realizacja zadania wpłynie na poprawę warunków środowiska poprzez eliminowanie źródeł zanieczyszczenia oraz na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange