Pożyczka dla Gminy Iwanowice

Pożyczka dla Gminy Iwanowice

24 lipca 2018 / Beata Wójcik

W dniu 24 lipca 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Iwanowice na realizację zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Biskupice, Celiny, Damice, Grzegorzowice Wielkie, Iwanowice Dworskie, Iwanowice Włościańskie, Krasieniec Stary, Krasieniec Zakupny, Maszków, Narama, Poskwitów, Przestańsko, Sieciechowice, Sułkowice, Widoma, Władysław, Zagaje i Żerkowice w gminie Iwanowice” w kwocie do 485 867,20 zł. Przedmiotem zadania jest budowa 112 przydomowych  oczyszczalni ścieków.

Umowa została podpisana przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, w składzie Witold Kozłowski – Prezes Zarządu oraz Anna Biederman-Zaręba – Zastępca Prezesa Zarządu. W imieniu Gminy umowę podpisał Wójt Robert Lisowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy pani Joanny Domajewskiej.

Realizacja zadania pozwoli na oczyszczanie ścieków socjalno-bytowych w ilości 24 528 m³/rok i redukcję ładunku BZT5 w ilości 7 481,04 kg/rok.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange