Pożyczka dla Gminy Liszki

Pożyczka dla Gminy Liszki

24 lipca 2018 / Beata Wójcik

W dniu 24 lipca 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Liszki na realizację projektu pn.: „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Cholerzynie „, w kwocie do    352 000,00  zł.

Umowa została podpisana przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, w składzie Witold Kozłowski – Prezes Zarządu oraz Anna Biederman-Zaręba – Zastępca Prezesa Zarządu. W imieniu Gminy umowę podpisał Wójt, Paweł Miś przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Józefy Urban.

Przedmiotem zadania jest wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej, do której zostanie podłączonych 18 gospodarstw domowych, co umożliwi odprowadzenie ścieków w ilości       3942 m³/rok do oczyszczalni ścieków. Realizacja zadania wpłynie na poprawę warunków środowiska poprzez eliminowanie źródeł zanieczyszczenia oraz na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange