Pożyczka dla Gminy Miasto Nowy Targ

Pożyczka dla Gminy Miasto Nowy Targ

10 września 2018 / Jolanta Skrabalak

10 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Miasto Nowy Targ na realizację zadania pn. „Zakup Zamiatarko-Polewaczki w celu wykonywania działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej” na kwotę 900.000,00 zł. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 1.130.001,00 zł.

Umowa została podpisana przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, w składzie Witold Kozłowski – Prezes Zarządu oraz Anna Biederman-Zaręba – Zastępca Prezesa Zarządu. W imieniu Gminy umowę podpisała Zastępca Burmistrza – Pani Joanna Iskrzyńska – Steg przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pana Łukasza Dłubacza.

Realizacja zadania pozwoli na zmniejszenie ilości pyłu zawieszonego PM10 poprzez zakup, dostawę i użytkowanie nowej zamiatarko-polewaczki.

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj