Pożyczka dla Gminy Mszana Dolna

Pożyczka dla Gminy Mszana Dolna

18 września 2018 / Bartłomiej Widła

W dniu 18 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Mszana Dolna na realizację zadania pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Raba Niżna”, w kwocie do 4.119.658,01 zł.

Przedmiotem zadania będzie: wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej, do której podłączone zostaną 123 gospodarstwa domowe (610 mieszkańców), co pozwoli na odprowadzenie na oczyszczalnię ścieków w ilości 33.397,50 m3/rok. Łączna długość kanalizacji ma wynieść 17.055 mb .

Umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Pana Witolda Kozłowskiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Panią Annę Biederman-Zaręba.

W imieniu Gminy umowę podpisał Wójt Gminy, Bolesław Żaba przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Moniki Marszalik.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2014-2020.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange