Pożyczka dla Gminy Nowy Wiśnicz

Pożyczka dla Gminy Nowy Wiśnicz

11 października 2018 / Bartłomiej Widła

W dniu 11.10.2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Nowy Wiśnicz na realizację zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Wiśnicz” w kwocie 317 361,51  zł. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 2.841.845,75 zł.

Przedmiotem zadania jest wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 7 373,6 mb i podłączenie do niej 108 gospodarstw domowych co pozwoli na odprowadzenie na oczyszczalnię, ścieków w ilości  23 652 m³/rok.

Realizacja zadania wpłynie na poprawę warunków środowiska poprzez eliminowanie źródeł zanieczyszczenia oraz na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy.

Umowa została podpisana przez Witolda Kozłowskiego – Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie. W imieniu Gminy umowę podpisała Burmistrz – Małgorzata Więckowska przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ewy Korogwicz.

 

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange