Pożyczka dla Gminy Ochotnica Dolna

Pożyczka dla Gminy Ochotnica Dolna

4 października 2018 / Bartłomiej Widła

W dniu 4 października 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Ochotnica Dolna na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ochotnica Dolna” w kwocie 276 357,97 zł.

Przedmiotem zadania jest wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 4 041 m i podłączenie do niej 16 gospodarstw domowych co pozwoli na odprowadzenie na oczyszczalnię, ścieków w ilości 2 688 m³/rok.

Realizacja zadania wpłynie na poprawę warunków środowiska poprzez eliminowanie źródeł zanieczyszczenia oraz na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy.

Umowa została podpisana przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, w składzie Witold Kozłowski – Prezes Zarządu oraz Anna Biederman-Zaręba – Zastępca Prezesa Zarządu. W imieniu Gminy umowę podpisał Wójt Stanisław Jurkowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  – Agnieszki Zabrzewskiej.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange