Pożyczka dla Gminy Osiek

Pożyczka dla Gminy Osiek

27 września 2018 / Bartłomiej Widła

W dniu 27 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Osiek na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Karolina, Świerkowej, Sobótkowej i Spacerowej w miejscowości Osiek”, w kwocie do 2.245.000,00 zł. Przedmiotem zadania będzie: wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości 6.402,00 mb i podłączenie do niej 97 gospodarstw domowych, co pozwoli na odprowadzenie na oczyszczalnię ścieków w ilości 21.243,00 m3/rok.

Umowa została podpisana przez Zastępcę Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Panią Annę Biederman-Zaręba oraz Kierownika Środków Krajowych Pana Robert Bażelę. W imieniu Gminy umowę podpisał Wójt Gminy, Jerzy Mieszczak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Krystyny Pytlik.

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj