Pożyczka dla Gminy Trzyciąż

Pożyczka dla Gminy Trzyciąż

24 sierpnia 2018 / wfosAdmin

24 sierpnia 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Trzyciąż na realizację zadania pn.:„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Glanów i części miejscowości Imbramowice wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków w m. Trzyciąż”, w kwocie do 1.000.000 zł.

Przedmiotem zadania jest wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 7 983,60 mb i podłączenie do niej 80 gospodarstw domowych, co pozwoli na odprowadzenie na oczyszczalnię ścieków w ilości 17 520 m3/rok.

Umowa została podpisana przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, reprezentowany przez  Witolda Kozłowskiego – Prezesa Zarządu.

W imieniu Gminy umowę podpisał Wójt Gminy – Roman Żelazny przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Katarzyny Sareckiej.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange