Pożyczka dla Gminy Wojnicz

Pożyczka dla Gminy Wojnicz

19 grudnia 2019 / Rusłana Krzemińska

19 grudnia 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Wojnicz na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Biadoliny Radłowskie, gm. Wojnicz” w kwocie 723 866,35 zł. Efektem ekologicznym zadania będzie docieplenie 2 267,99 m2 ścian, 1 520,80 m2 stropów oraz wymiana 340,77 m2 okien i 18,21 m2 stolarki drzwiowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Biadoliny Radłowskie, co pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze o 1 313,00 GJ/rok, tj. 30,74 %.

Umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Pana Kazimierza Koprowskiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Panią Annę Biederman-Zaręba. W imieniu Gminy Wojnicz umowę podpisał Burmistrz Wojnicza, Pan Tadeusz Bąk przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Pani Joanny Zając.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange