Pożyczka dla Gminy Zakliczyn

Pożyczka dla Gminy Zakliczyn

31 sierpnia 2018 / Bartłomiej Widła

W dniu 31 sierpnia 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Zakliczyn na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zakliczyn w 2018 roku” na kwotę 645.692,99 zł. Przedmiotem zadania jest: docieplenie 2908,90 m2 ścian zewnętrznych i 1093,00 m2 stropów oraz wymiana 18,46 m2 stolarki okiennej i 10,32 mstolarki drzwiowej w sześciu budynkach użyteczności publicznej w Gminie Zakliczyn. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 794.202,38 zł.

Umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Pana Witolda Kozłowskiego. W imieniu Gminy umowę podpisał Burmistrz Miasta i Gminy – Pan Dawid Chrobak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Urszuli Nowak.

Realizacja zadania pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną o 908,80 GJ/rok.

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj