Pożyczka dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gdowie

Pożyczka dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gdowie

22 maja 2019 / Rusłana Krzemińska

20 maja 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zostały podpisane dwie umowy pożyczek z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z o.o. na realizację zadań pn.:

1. „Budowa kanalizacji w okolicy ul. Grzybowej i ul. Grażyńskiego w Gdowie wraz z budową kanalizacji w Niegowici – Etap III ( rejon Ośrodka Zdrowia)”, w kwocie do  112.387,50 zł.

Przedmiotem zadania będzie: wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gdów o długości 937,20 mb oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niegowić o długości 965,00 mb i podłączenie do niej 30 budynków wraz z Ośrodkiem Zdrowia w m. Niegowić, co pozwoli na odprowadzenie na dwie oczyszczalnie: w m. Pierzchów i w m. Niegowić ścieków w łącznej ilości 6 570,00 m3/rok.

2. „Przebudowa odcinka wodociągu w ul. Cegielnianej i w ciągu ulic Łapanowska/Myślenicka/Grzybowa w miejscowości Gdów”, w kwocie do  127.131,75 zł.

Przedmiotem zadania będzie: remont urządzeń służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej polegający na przebudowie odcinka głównej sieci wodociągowej w ciągu ulic Łapanowska/Myślenicka/ Grzybowska o długości 910 mb w raz z przebudową odcinka w ulicy Cegielnianej, w miejscowości Gdów o długości 953 mb, jako element poprawy stanu infrastruktury wodociągowej w terenach posiadających w pełni uregulowaną gospodarkę ściekową. Ograniczenie strat wody i zmniejszenie zużycia strat wody i zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do jej produkcji oraz uzdatnienia. Efekt zostanie osiągnięty w skutek wyeliminowania awarii sieci.

Umowy zostały podpisane przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Pana Kazimierza Koprowskiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Panią Annę Biederman-Zaręba.

W imieniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z o.o. umowę podpisała Pani Prezes Zarządu Danuta Chwastek.

Wszystkie zadania są współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2017-2020.


Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange