Pożyczki dla Gminy Dąbrowa Tarnowska

Pożyczki dla Gminy Dąbrowa Tarnowska

21 grudnia 2018 / Beata Wójcik

W dniu 20 grudnia 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zostały podpisane cztery umowy pożyczek z Gminą Dąbrowa Tarnowska na realizację zadań pn.:

  1. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Smęgorzów – II etap”, w kwocie do 300.000,00 zł. Przedmiotem zadania jest wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej i podłączenie do niej  dziesięciu budynków (w tym dziewięciu gospodarstw domowych i jednego obiektu sportowego – szatni dla klubu sportowego LKS Czarni Smęgorzów), co pozwoli na odprowadzenie do oczyszczalni  2931 m³/ rok ścieków komunalnych.
  2. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Sutkowie”, w kwocie do 112.675,00 zł. Przedmiotem zadania jest docieplenie 419,05 m2 ścian i 457,20 m2 stropów budynku Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Sutkowie,  co pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze o 431,21 GJ/rok.
  3. „Dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi i miasta Dąbrowa Tarnowska”, w kwocie do 240.831,00 zł. Przedmiotem zadania jest wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej i podłączenie do niej  dwunastu gospodarstw domowych, co pozwoli na odprowadzenie do oczyszczalni 2628 m³/ rok ścieków komunalnych.
  4. „Dobudowa sieci wodociągowej na terenie wsi i miasta Dąbrowa Tarnowska”, w kwocie do 152.032,00 zł. Przedmiotem zadania jest wybudowanie sieci wodociągowej i podłączenie do niej siedemnastu gospodarstw domowych.

Umowy zostały podpisane przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, w składzie Anna Biederman-Zaręba – Zastępca Prezesa Zarządu oraz Robert Bażela – pełnomocnik Prezesa Zarządu. W imieniu Gminy umowę podpisał Burmistrz – Krzysztof Kaczmarski, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Małgorzaty Bąba.

 

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange