Pożyczki dla Gminy Gromnik

Pożyczki dla Gminy Gromnik

18 września 2018 / Bartłomiej Widła

W dniu 14 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zostały podpisane dwie umowy pożyczek z Gminą Gromnik na realizację zadań pn.:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gromniku i Golance w ramach projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gromniku i Golance z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków do przepustowości 400m3/d w Gromniku””, w kwocie do 952.192,66 zł. Przedmiotem zadania będzie: wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 8.325,00 mb wraz z rurociągiem tłocznym o długości 704 mb i trzema kompletami pompowni do której podłączone zostaną 132 gospodarstwa domowe oraz 3 budynki użytkowe: biurowiec Nadleśnictwa Gromnik, restauracja/jadłodajnia Gromnik oraz sklep spożywczo-przemysłowy, co pozwoli na odprowadzenie na oczyszczalnię ścieków w ilości 29 089,75 m3/rok.

2. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków do przepustowości 400m3/d w Gromniku w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gromniku i Golance z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków do przepustowości 400m3/d w Gromniku””, w kwocie do 1.249.072,95 zł. Przedmiotem zadania jest: przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowści Gromnik polegająca na zwiększeniu jej przepustowości z 150m3/d do 400 m3/d, tj. o 250 m3/d, co pozwoli na zwiększenie ilości oczyszczonych ścieków o 91.250,00 m3/rok i redukcję BZT5 w ilości 53.943,35 kg/rok.

Umowy zostały podpisane przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Pana Witolda Kozłowskiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Panią Annę Biederman-Zaręba.

W imieniu Gminy umowę podpisał Wójt Gminy, Bogdan Stasz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Stanisławy Wrony.

Wszystkie zadania są współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange