Pożyczki dla Gminy Żegocina

Pożyczki dla Gminy Żegocina

24 lipca 2018 / Beata Wójcik

W dniu 24 lipca 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zostały podpisane dwie umowy pożyczki z Gminą Żegocina na realizację projektów pn.:

  1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąkta Górna i Rozdziele„, w kwocie do 181 997,31 zł. Przedmiotem zadania jest wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej, do której zostanie podłączonych 17 gospodarstw domowych, co umożliwi odprowadzenie ścieków w ilości 3723 m³/rok do oczyszczalni ścieków. Realizacja zadania wpłynie na poprawę warunków środowiska poprzez eliminowanie źródeł zanieczyszczenia oraz na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy.
  2. Budowa sieci wodociągowej w m. Rozdziele, Żegocina, Bytomsko i Łąkta Górna „, w kwocie do 423 115,00 zł. Przedmiotem zadania jest wybudowanie sieci wodociągowej, do której podłączonych zostanie 59 budynków, w tym 58 gospodarstw domowych i budynek szkoły w Rozdzielu. Realizacja zadania umożliwi zaopatrzenie mieszkańców w wodę o dobrych parametrach i  wpłynie na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy.

Umowy zostały podpisane przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, w składzie Witold Kozłowski – Prezes Zarządu oraz Anna Biederman-Zareba – Zastępca Prezesa Zarządu. W imieniu Gminy umowy podpisał Wójt, Jerzy Błoniarz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Rozalii Pączek-Rudek.

 

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange