Pożyczki dla Miasta Grybów

Pożyczki dla Miasta Grybów

31 sierpnia 2018 / Paweł Soczek

W dniu 31 sierpnia 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zostały podpisane trzy umowy pożyczek z Miastem Grybów:

1. Na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Miasta” w kwocie do 11.340,00 zł. Przedmiotem zadania jest modernizacja oświetlenia w budynku na energooszczędne tj. montaż 60 opraw typu LED wraz z systemem sterowania i oszczędności energii, co pozwoli na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 6,16 MWh/rok.

2. Na realizację zadania pn. „Montaż kolektorów słonecznych w budynku SP nr 1 w Grybowie”, w kwocie do 28.455,28 zł. Przedmiotem zadania jest montaż 10 sztuk kolektorów słonecznych o łącznej mocy 17,57 kW.

3. Na realizację zadania pn. „Modernizacja źródła ciepła polegająca na montażu gazowych pomp ciepła w budynku SP nr 1 w Grybowie”, w kwocie do 761.628,36 zł.  Przedmiotem zadania jest montaż siedmiu gazowych pomp ciepła o łącznej mocy 280 kW.

Umowy zostały podpisane przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, reprezentowany przez Pana Witolda Kozłowskiego – Prezesa Zarządu. W imieniu Miasta Grybów umowę podpisał Burmistrz, Pan Paweł Fyda przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Grybów – Pana Konrada Mrożka.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj