Pożyczki na projekty proekologiczne w Małopolsce

Pożyczki na projekty proekologiczne w Małopolsce

13 czerwca 2024 / Agnieszka Wojnarowicz

Umowy preferencyjnych pożyczek na kwotę niemal 0,5 mln zł podpisano dziś w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Pomogą zbudować instalację fotowoltaiczną oraz instalację do odwadniania osadu ściekowego.

Dwie zawarte dziś umowy pożyczek mają na celu wsparcie cennych projektów proekologicznych w Małopolsce:

– budowę instalacji fotowoltaicznej zasilającej obiekt handlowy Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Skiba” w Kętach (w lokalizacji Witkowice); rezultatem realizacji zadania będzie wyprodukowanie 18,27 MWh energii elektrycznej rocznie oraz ograniczenie emisji CO2,

– dostawę i montaż instalacji do odwadniania osadu ściekowego w oparciu o prasę śrubowo-talerzową w oczyszczalni ścieków w Bieczu; efektem ekologicznym inwestycji będzie zwiększenie odwodnienia osadów ściekowych o 25% i zmniejszenie masy odpadów przekazywanych do odzysku/unieszkodliwienia.

Na sfinalizowanie obu inwestycji WFOŚiGW w Krakowie udzielił pożyczek w kwotach, których sumaryczna wartość sięgnie 426 500 zł. Podjęte przez inwestorów ekologiczne inicjatywy mają wysoką wartość środowiskową. W efekcie przyniosą wydatne korzyści podmiotom, które postanowiły je zrealizować. Stanowią więc niewątpliwy wzór troski o środowisko naturalne, jego skuteczną ochronę, a zarazem dowodzą perspektywicznie postrzeganej gospodarności. Zrównoważony rozwój jest dziś szczególnie potrzebny, a przy tym opłacalny pod wieloma względami.

W podpisywaniu umowy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie reprezentował Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie dr Piotr Gąsiorowski oraz Robert Bażela Dyrektor Departamentu Pożyczek i Dotacji WFOŚiGW w Krakowie.

Gratulujemy wartościowych przedsięwzięć!

 

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj