Premie MZG dla gmin: warto sprawdzić i skorzystać

Premie MZG dla gmin: warto sprawdzić i skorzystać

25 stycznia 2023 / Tomasz Mażuchowski

Premia MZG: premia na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gmin, to nowy mechanizm wsparcia finansowego samorządów. Dostępny od początku grudnia 2022 r., przysługuje inwestorowi realizującemu przedsięwzięcia termomodernizacyjne lub remontowe w mieszkaniowym zasobie gminy – z ukierunkowaniem na poprawę stanu technicznego tego zasobu.

 

Z premii w charakterze inwestora mogą skorzystać gminy oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, w których gmina (samodzielnie bądź wraz z innymi gminami, powiatami czy Skarbem Państwa) dysponują ponad 50 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu. Wysokość premii MZG może wynieść 50 proc. kosztów przedsięwzięcia. Do 60 proc. kosztów może sięgnąć w sytuacji, gdy przedsięwzięcie termomodernizacyjne dotyczy:

– budynku wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków

– przedsięwzięcia rewitalizacyjnego opisanego w gminnym programie rewitalizacji, zgodnie z art. 15, ust. 1, pkt 5 Ustawy z dnia 9 października 2005 r. o rewitalizacji.

 

Premia termomodernizacyjna Premia MZG udostępniona została w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych (Dz. U. 2022, poz. 2456), zmieniającej między innymi przepisy Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r., poz. 438, 1561, 1576 i 1967.).

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z bardziej szczegółowymi informacjami na temat nowego mechanizmu wsparcia finansowego, ponieważ każde przedsięwzięcie wspierające podnoszenie efektywności energetycznej budynków w obecnych czasach ma szczególną wartość i wyjątkowe znaczenie: PROSIMY KLIKNĄĆ W TEN LINK.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj