Przeciwdziałanie skutkom suszy hydrologicznej

Przeciwdziałanie skutkom suszy hydrologicznej

8 października 2022 / Tomasz Mażuchowski

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił nabór ciągły wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Przeciwdziałanie skutkom suszy hydrologicznej”, który będzie trwał do dnia 31 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Przeciwdziałąnie skutkom suszy hydrologicznej

Celem Programu jest zaopatrzenie ludności w wodę do picia i celów gospodarczych na obszarach, na których występują niedobory wody. Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki o stałym oprocentowaniu, bez możliwości umorzenia.

Finansowaniem mogą być objęte prace związane z wierceniem ogólnodostępnych studni eksploatacyjnych dla ludności (pobór wody do celów pitnych i gospodarczych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (pompy, zasilanie elektryczne, rurociąg itp.), wykonanie publicznie dostępnych punktów czerpalnych wody pitnej doprowadzonej z sieci wodociągowej, zakup mobilnych zbiorników (beczkowozy) służących do zaopatrywania mieszkańców w wodę do celów pitnych i gospodarczych.

Program przeznaczony jest dla jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych. Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów można znaleźć na stronie Funduszu – prosimy kliknąć w link.

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj