Razem dla czystego powietrza! Podpisano porozumienie między WFOŚiGW w Krakowie a Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska

Razem dla czystego powietrza! Podpisano porozumienie między WFOŚiGW w Krakowie a Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska

10 grudnia 2020 / Anna Krakowska-Ostrowska

Współpraca kluczem do wspólnego sukcesu! Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, które tworzy 15 gmin z powiatu krakowskiego i wielickiego, podpisało  porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie wspólnych działań zmierzających do zmniejszenia problemu tzw. “niskiej emisji”.

Od 15 maja 2020, od kiedy weszły w życie zmiany w Programie Priorytetowym “Czyste Powietrze”, proces uzyskania środków finansowych na wymianę źródła ogrzewania został zdecydowanie ułatwiony – czas oczekiwania na decyzję to tylko 30 dni, wprowadzono także możliwość składania wniosków przez serwis gov.pl oraz maksymalnie uproszczono m.in kwestię składania oświadczeń o dochodach.

Jednym z kluczowych elementów realizacji programu Czyste Powietrze jest dobra współpraca z samorządami. Zależy nam aby program Czyste Powietrze był możliwie jak najbliżej obywateli. Cieszę się, że przedstawiciele gmin podejmują dodatkowe inicjatywy w zakresie pomocy mieszkańcom w otrzymaniu dofinansowania– mówi Kazimierz Koprowski, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W ramach umowy między Metropolią, a Wojewódzkim Funduszem pracownicy gmin będą udzielać wsparcia w całym procesie uzyskania dofinansowania, od momentu złożenia wniosku aż do rozliczenia. W związku z ograniczoną ilością środków z RPO WM cały czas poszukujemy innych źródeł dofinansowania przeznaczonych na likwidację kotłów. Podpisane przez nas porozumienie z WFOŚiGW w Krakowie na pewno ułatwi proces otrzymania dofinansowania dla mieszkańców – mówi Marek Jamborski, Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, Członek Zarządu Metropolii Krakowskiej

Osiągnięcie celów uchwały antysmogowej – likwidacja kotłów na tzw. paliwa stałe

Gminy tworzące  Metropolię Krakowską podejmują kolejne kroki w walce o czyste powietrze, żeby  pomóc mieszkańcom w osiągnięciu celów uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego. Zgodnie z jej wytycznymi do końca 2022 roku mieszkańcy Gmin Metropolii Krakowskiej muszą wymienić wszystkie kotły opalane paliwem stałym, które nie spełniają wymogów co najmniej klasy 3.

Gminy korzystają ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM), jednak środki te nie są wystarczające na tak duże przedsięwzięcie. Szacujemy, że po zakończeniu finansowania ze środków RPO WM  pozostanie jeszcze do wymiany około 28 tyś kotłów. – mówi Elżbieta Burtan, Wójt Gminy Zabierzów, Wiceprezes Metropolii Krakowskiej

Od 1 kwietnia 2020 wszystkie gminy zrzeszone w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska realizują tzw.  “Projekt  Eko Team” finansowany ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020. W ramach niego w każdej z 15 gmin zostali zatrudnieni ekodoradcy, a tym samym wszystkie z nich spełniają założenia uchwalonego Programu Ochrony Powietrza województwa małopolskiego. Głównym zadaniem 44 ekodoradców  jest doradztwo w zakresie inwestycji związanych z wymianą źródeł ciepła, poprawy energetycznej budynków mieszkalnych czy też instalacji odnawialnych źródeł energii. Aby realizacja tych przedsięwzięć była możliwa, ekodoradcy pomogą również w pozyskaniu  dofinansowania. Efektem końcowym będzie zdecydowana poprawa jakości życia mieszkańców poprzez ulepszenie jakość powietrza.

Szybciej, efektywniej, łatwiej – realizacja porozumienia między gminami a WFOŚiGW w praktyce

Biorąc pod uwagę czas oraz liczbę kotłów na paliwa stałe (tzw. kopciuchów), które trzeba wymienić, konieczne jest współdziałanie gmin i Wojewódzkiego Funduszu.

Podjęcie wspólnych działań promocyjnych oraz organizacja regularnych szkoleń i warsztatów dla pracowników gmin zdecydowanie ułatwi przepływ informacji na temat Programu Czyste Powietrze. Staramy się, żeby ekodoradcy dostawali od nas porcję praktycznej wiedzy o składaniu wniosków czy też wypełniania wniosku o płatność, aby w ten sposób dotrzeć do jak najszerszej grupy mieszkańców  – mówi Anna Krakowska- Ostrowska, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przejdź do strony Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange