Realizujemy programy w walce o lepsze powietrze

Realizujemy programy w walce o lepsze powietrze

26 lutego 2018 / Beata Wójcik

Ochrona powietrza stanowi jedno z priorytetowych zadań WFOŚiGW w Krakowie i jest realizowana poprzez dofinansowanie licznych zadań związanych z likwidacją niskiej emisji na terenie województwa małopolskiego.

Tylko w latach 2011-2017 w ramach zrealizowanych programów Wojewódzki Fundusz wypłacił sumarycznie 406 mln zł dotacji oraz pożyczek na inwestycje w tym zakresie. Na powyższą wartość składają się działania związane z:

– wymianą kotłów i palenisk węglowych na inne źródła ekologiczne – 227 mln zł

– termomodernizacją – 104 mln zł

– odnawialnymi źródłami energii – 75 mln zł.

 

Realizujemy programy

Obecnie, mieszkańcy Małopolski w ramach termomodernizacji budynków jednorodzinnych  mogą skorzystać z programu  „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej Jest to program pożyczkowy dla osób fizycznych z możliwością umorzenia, a jego cel to zmniejszenie oddziaływania pyłów PM10, PM2,5 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji poprzez zredukowanie zapotrzebowania na ciepło grzewcze w wyniku docieplenia przegród budowlanych.

Do dofinansowania, w ramach programu „Jawor” mogą być zgłaszane zadania dotyczące termomodernizacji budynków jednorodzinnych znajdujących się na terenie województwa małopolskiego o powierzchni docieplonej poniżej 600 m2. Zakres możliwych do realizacji zadań obejmuje: ocieplenia ścian zewnętrznych budynków, ocieplenia dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją, ocieplenia stropów piwnic, wymiany okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych.

Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 90% kosztu kwalifikowanego, a wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 10%. Oprocentowanie wynosi 2% w skali roku. Fundusz nie pobiera prowizji ani dodatkowych opłat. Minimalna kwota pożyczki to 20 000 zł, a maksymalna 100 000 zł. Pożyczka podlega umorzeniu do 20% (przy okresie spłaty powyżej 36 miesięcy).

Program z powodzeniem działa już prawie 2 lata, a Fundusz w latach 2016 -2017 w ramach tego programu  przekazał osobom fizycznym pożyczkę w wysokości 7 mln zł.

Innym programem w ramach dofinansowania zadań ze środków  WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę jest „Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” (PONE), który działa od 2012 r. Jego głównym celem jest dofinansowanie  zadań realizowanych przez Gminę w ramach programu PONE, co w konsekwencji przyczynia się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych.

W ramach Programu PONE WFOŚiGW w Krakowie wypłacił Beneficjentom, czyli jednostkom samorządu terytorialnego środki finansowe w postaci dotacji w wysokości 37 mln zł oraz pożyczki w wysokości 61 mln zł.

Od 2014 r. na terenie Małopolski zaczął działać program KAWKA. W ten sposób stworzono mechanizm dofinansowania dla gospodarstw domowych w celu wymiany uciążliwych dla środowiska systemów grzewczych. Środki pieniężne na ten cel zabezpieczył właśnie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W ramach Programu w latach 2014-2017 Wojewódzki Fundusz wypłacił w postaci dotacji 52,5 mln zł oraz 66,5 mln zł w postaci dotacji ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączna kwota dotacji wyniosła około 120 mln zł.

Podsumowując, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie szacuje, że realizacja działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji pozwoliła na usunięcie w latach 2011-2017 około 13,5 tys. starych nieekologicznych pieców/kotłów węglowych.

Obecnie trwa nabór wniosków do programów dla jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów.

Szukając pomocy finansowej w obszarze ochrony środowiska zainteresowani znajdą ją na stronie Funduszu: www.wfos.krakow.pl/oferta .

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange