Szkolenie dla Kandydatów na Energetyków Gminnych 7-22.02.2022 r.

Szkolenie dla Kandydatów na Energetyków Gminnych 7-22.02.2022 r.

25 lutego 2022 / Aneta Obrzut

W dniach 7-8.02.2022 r., 14-15.02.2022 r. oraz 21-22.02.2022 r. Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Krakowie przeprowadzili drugi cykl spotkań w ramach kolejnej edycji szkoleń, skierowanych do kandydatów na Energetyków Gminnych.

Szkolenia te są kontynuacją kursów prowadzonych w latach 2018 – 2019, podczas których przeszkolono 122 osoby z 92 gmin oraz w roku 2021 przeszkolono 20 osób z 20 gmin.

Adresaci szkoleń to pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, rekomendowani przez władze gminne do pełnienia roli Energetyka Gminnego.

W  szkoleniu wzięło udział 19 osób z województwa małopolskiego.

Uczestnicy szkolenia uzyskali wiedzę z zakresu efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej oraz odnawialnych źródeł energii, co pozwoli rozpoznać obszary, w których możliwa jest redukcja zużycia energii, wygenerowanie oszczędności oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Na spotkaniach omawiane były również możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację tego typu inwestycji oraz uwarunkowania prawne związane z obowiązkami i działaniami gmin.

Szkolenie zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.3.

Na zakończenie, każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie potwierdzające ukończenie Szkolenia dla kandydatów na Energetyków Gminnych.

Dziękujemy za uczestnictwo i gratulujemy !

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj