Tańsze ogrzewanie: Sejm wprowadza ważne zmiany!

Tańsze ogrzewanie: Sejm wprowadza ważne zmiany!

16 września 2022 / Tomasz Mażuchowski

W ramach działań antykryzysowych wprowadzono właśnie ważną zmianę: Sejm przyjął ustawę, która sprawia, że gospodarstwom domowym przyznawane będzie dofinansowanie do większej liczby źródeł ogrzewania, nie tylko do tych na węgiel. Kwota dofinansowania wyniesie w tym przypadku od 500 do 3000 zł. Ustawa o wsparciu odbiorców ciepła trafiła do podpisu Prezydenta Andrzeja Dudy.

Do kogo trafią nowe dofinansowania do ogrzewania?

Jednorazowe dodatki finansowe uzyskać będą mogły gospodarstwa domowe, które do ogrzewania domów używają oleju opałowego, drewna, pelletu oraz skroplonego gazu (LPG). Dodatek przysługiwać będzie gospodarstwu domowemu, a nie rodzinom korzystającym z jednego urządzenia w tym samym domu, aby ograniczyć potencjalne nadużycia, a jednocześnie sprawić, że pomoc trafi do właściwych osób w sposób skuteczny.

Pellet drzewny, biomasa i kotły olejowe

Najwyższą kwotę jednorazowego dofinansowania (3 tys. zł) otrzymają właściciele domów, w których głównym źródłem ciepła są kotły na paliwa stałe, zasilane pelletem drzewnym oraz innym typem biomasy. Wsparcie w kwocie 2 tys. zł uzyskają gospodarstwa domowe korzystające z kotła olejowego jako głównego źródła ciepła.

Pozostałe jednorazowe dofinansowania

Jednorazowe wsparcie w kwocie tysiąca zł przysługiwać będzie właścicielom gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwa stałe, kominek, piecokuchnia, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny czy piec kaflowy, zasilany drewnem kawałkowym. 500 zł dofinansowania trafi do tych, w których domach główne ciepło stanowi kocioł gazowy zasilany gazem skroplonym.

Dyscyplina cenowa dla wytwórców ciepła sieciowego

Wsparciem objęci zostaną również odbiorcy ciepła sieciowego. Ustalona została średnia cena ciepła wraz z przypisaną jej rekompensatą, zależną od typu źródła ciepła i paliwa wykorzystywanego do jego wytwarzania. Ograniczenia cen ciepła sieciowego mają chronić jego użytkowników przed skutkami kryzysu, a jednocześnie dyscyplinować wytwórców, którzy za niezastosowanie się do nowych przepisów muszą się liczyć z karami finansowymi.

Podmioty wrażliwe z rządową pomocą

Warto również wspomnieć, że podmioty wrażliwe (szkoły, szpitale, noclegownie, jednostki kultury i in.) otrzymają dopłaty do wskazanych w przepisach paliw kupowanych samodzielnie, a przeznaczonych do ogrzewania budynków. Przysługiwać im będzie 40 proc. różnicy między zakładanymi średnimi kosztami zakupu paliw nabytych w 2022 roku a średnią z minionych dwóch lat.

Dzięki wprowadzonym zmianom trudności powstałe z powodu światowego kryzysu na rynku paliw staną się mniej uciążliwe dla ogromnych rzesz Polaków.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj