Umowy dla Gminy Czarny Dunajec oraz OSP Ratułów Dolny

Umowy dla Gminy Czarny Dunajec oraz OSP Ratułów Dolny

2 października 2018 / Jolanta Skrabalak

W dniu 2 października 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zostały podpisane umowy: pożyczka z Gminą Czarny Dunajec oraz dotacja z Ochotniczą Strażą Pożarną w Ratułowie Dolnym. OSP realizuje zadanie pn. „Zakup średniego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA z napędem 4×4 dla jednostki OSP Ratułów Dolny”, które dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji w kwocie 76 190,00 zł oraz ze środków udostępnionych WFOŚiGW w Krakowie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 123 810,00 zł. Ponadto, w celu zabezpieczania wkładu własnego do ww. zadania Fundusz udzielił dofinansowania w formie pożyczki dla Gminy Czarny Dunajec w wysokości 400 000,00 zł. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 784 740,00 zł.

Umowa została podpisana przez Zastępcę Prezesa – Panią Annę Biederman-Zaręba oraz Kierownika Departamentu Pożyczek i Dotacji – Pana Roberta Bażelę. W imieniu Gminy Czarny Dunajec umowę podpisał Wójt – Pan Józef Babicz przy kontrasygnacie Skarbnika – Pani Moniki Styrczula. OSP reprezentowali: Prezes – Pan  Piotr Krzysztofiak oraz Skarbnik – Pan Sławomir Franos.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange