Ważna informacja skierowana do Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa małopolskiego

Ważna informacja skierowana do Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa małopolskiego

5 stycznia 2022 / Ewa Durek

Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych,

Podobnie w jak w latach ubiegłych, również w roku 2022 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie planuje ogłoszenie naborów do programów i konkursów dedykowanych jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa małopolskiego. Wśród ww. programów planowane są m.in: „Bezpieczny strażak”, „Mały Strażak”, „Małopolskie remizy 2022” – jako programy WFOŚiGW w Krakowie oraz kontynuacja programów we współpracy z NFOŚiGW – „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych„ oraz „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych”.

W związku z dużym zainteresowaniem powyższymi programami wśród jednostek OSP, Wojewódzki Fundusz corocznie analizuje przebieg minionych naborów – nie tylko pod względem uzyskanych efektów ekologicznych i rzeczowych, czy przekazanych w ramach programów środków finansowych, ale również w kwestii lepszej dostępności oferty i związanej z nią, a koniecznej do wykonania przez Wnioskodawców, kwestii wypełnienia, dostarczenia oraz uzupełnienia składanej Funduszowi wymaganej dokumentacji.

W drodze ww. podsumowań Wojewódzki Fundusz dąży do maksymalnego uproszczenia i zmniejszenia wymogów towarzyszących kolejnym etapom ogłoszonych programów do najbardziej niezbędnych i koniecznych. Działanie takie służyć ma zarówno Wnioskodawcom / Beneficjentom, jak i pracownikom merytorycznym Funduszu obsługującym poszczególne programy.

Wojewódzki Fundusz, jako instytucja wspierająca szereg inicjatyw i zadań inwestycyjnych oraz nieinwestycyjnych, koordynuje właściwe postępowanie w obszarze inwestycji zgłoszonej do dofinansowania z jego środków własnych bądź udostępnionych przez inne podmioty (np. NFOŚiGW). Powyższe alokacje są jednak środkami publicznymi i ich udzielenie wymaga spełnienia określnych wymogów.

Nadrzędnym dokumentem będącym podstawą sfinansowania zadania jest oczywiście umowa. Podpisanie jej jest więc oczywistym zobowiązaniem dla Strony do szczegółowego zapoznania się z jej treścią oraz przestrzegania wszystkich zapisów umownych – w szczególności wskazanych w umowie terminów. Wszelkie zaś sytuacje, uniemożliwiające wywiązanie się z jakiegokolwiek zapisu umownego, wymagają od Dotowanego oficjalnego, pisemnego zgłoszenia z adekwatnym wyprzedzeniem czasowym do biura Wojewódzkiego Funduszu.

W związku z powyższym, WFOŚiGW w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich potencjalnych Beneficjentów tegorocznych programów dedykowanych jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych o dołożenie staranności przy składaniu wniosków o dofinansowanie – dokładne zapoznanie się z Regulaminami programów, samodzielny nadzór i kontrolę terminów na każdym etapie po zgłoszeniu zadania do Funduszu, uzasadniony i odpowiednio częsty kontakt mailowy lub/i telefoniczny oraz oficjalne, tj. pisemnie zgłaszanie do Zarządu WFOŚiGW w Krakowie kwestii wątpliwych, w szczególności problematycznych w zakresie realizacji zadania.

Wskazane postępowanie jest podstawą prawidłowego przebiegu procesu współpracy z dofinansowaniem inwestycji – począwszy od zgłoszonego wniosku do wypłaty przyznanych środków finansowych.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange