Wspieramy projekty środowiskowe w Gminie Iwanowice.

Wspieramy projekty środowiskowe w Gminie Iwanowice.

7 sierpnia 2018 / wfosAdmin

7 sierpnia 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zostały podpisane 3 umowy pożyczki z Gminą Iwanowice.

Umowy podpisali ze strony Wojewódzkiego Funduszu: Witold Kozłowski – Prezes Zarządu oraz Anna Biederman-Zaręba – Zastępca Prezesa Zarządu. W imieniu Gminy umowę podpisał Wójt Robert Lisowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Joanny Domajewskiej. Współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz oraz środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 zadania, koszty i ich efekty to:

 

  • Wymiana oświetlenia wewnętrznego na LED w budynkach użyteczności publicznej gminy Iwanowice” na kwotę do 46 660 zł. Przedmiotem zadania jest wymiana starych opraw oświetlenia wewnętrznego na źródła światła typu LED w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Iwanowicach.  Efektem przedsięwzięcia będzie modernizacja 280 punktów oświetlenia na energooszczędne a tym samym na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 13 398 kWh/rok;
  • „Montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej gminy Iwanowice” na kwotę do 360 970,20 zł. Przedmiotem zadania jest montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej. Realizacja zadania poprzez montaż 4 pomp ciepła o łącznej mocy 228 kW oraz montaż 1 instalacji fotowoltaicznej o mocy 11 kW pozwoli na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zmniejszenie zużycia gazu do wytwarzania ciepła a tym samym zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku;
  • „Termomodernizacja ścian i stropów oraz wymiana stolarki w budynkach użyteczności publicznej gminy Iwanowice” na kwotę do 195 535,25 zł. Przedmiotem zadania jest modernizacja energetyczna Gminnego Zespołu Szkół w Iwanowicach.  Realizacja zadania polegająca na dociepleniu 2 185,00 m² ścian, 563 m² stropów, wymianie 231,80 m² stolarki okiennej pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze o 2 891,00 GJ/rok.
Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj