Wyjaśnienie do artykułu pt. „Powiat krakowski. Gorący bój samorządów o wymianę pieców. Gminy już planują składanie wniosków o nowe dotacje”.

Wyjaśnienie do artykułu pt. „Powiat krakowski. Gorący bój samorządów o wymianę pieców. Gminy już planują składanie wniosków o nowe dotacje”.

14 lutego 2018 / Bartłomiej Widła

W związku z opublikowaniem artykułu Pani Barbary Ciryt pt. Powiat krakowski. Gorący bój samorządów o wymianę pieców. Gminy już planują składanie wniosków o nowe dotacje na portalu dziennikpolski24.pl w dniu 3 lutego 2018, stawiającym w niekorzystnym świetle działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Krakowie w obszarze dofinansowania zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji, a w szczególności funkcjonowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego, WFOŚiGW w Krakowie informuje, iż w wyniku błędnej interpretacji przez Panią Redaktor zapisów ww. Regulaminu Programu – edycja 2018, treści zawarte w artykule są nieprecyzyjne.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż ochrona powietrza atmosferycznego, stanowiącego jeden z elementów środowiska naturalnego, należy do priorytetowych zadań realizowanych przez Wojewódzki Fundusz. W związku z tym, nasza instytucja rokrocznie przekazuje największą cześć udostępnianych w formie dotacji środków na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie województwa małopolskiego w szczególności w ramach realizowanych Programów PONE, KAWKA1 oraz KAWKA2.

Z treści opublikowanego artykułu wynika, iż w roku 2018 Wojewódzki Fundusz zmienił zasady finansowania Programu PONE. Autorka pisze: „Jednak kolejny raz zmieniają się zasady naboru. Maksymalna kwota dofinansowania 50 proc. kosztów wymiany kotła (koszt kotła to ok. 10 tys. zł) mogą uzyskać gminy do 5 tys. mieszkańców, ale maksymalna dotacja dla nich to 200 tys. zł. Dofinansowanie 30 proc. kosztów kotła mogą uzyskać gminy od 5 tys. do 10 tys. mieszkańców, a maksymalna dotacja dla takiego samorządu to 250 tys. zł. Na najmniejsze dofinansowanie 20 proc. jest dla gmin powyżej 10 tys. mieszkańców, a maksymalna kwota 300 tys. zł.

Informację tę należy uznać za nieprecyzyjną. Jest ona wynikiem, jak już wcześniej wspomniano, błędnej interpretacji pojęcia alokacji środków oraz dotacji.

Zgodnie z Regulaminem Programu PONE na rok 2018, Wojewódzki Fundusz faktycznie wprowadził ograniczenia maksymalnej kwoty dofinansowania dla Beneficjenta na realizację zadań objętych Programem, stanowiące odpowiednio 200 000,00 zł, 250 000,00 zł 300 000,00 zł w zależności od liczby mieszkańców według danych GUS. Należy jednak podkreślić, iż zasady samego dofinansowania do wymiany pojedynczej sztuki kotła węglowego na nowy spełniający wymagania ekoprojektu nie uległy zmianie. Tak więc dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu na zadania realizowane w ramach Programu w dalszym ciągu może wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych.

Informacja ujęta w artykule o odpowiednio 20%, 30% oraz 50% dofinansowaniu zgodnie z Regulaminem Programu na rok 2018 odnosi się do podziału procentowego alokacji środków w ramach poszczególnych grup w zależności od ilości mieszkańców a nie procentu dofinansowania, który jak wskazano powyżej, dalej może wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj