Wyniki II naboru: Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Wyniki II naboru: Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

4 października 2022 / karolina.rzepa

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie rozpatrzył wnioski, które wpłynęły w ramach II naboru Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Pula środków przeznaczona na II nabór wynosiła 140 485,43 zł 

 

W II naborze wpłynęło 15 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 290 489,50 zł, przy koszcie kwalifikowanym równym 468 979,00 zł.

2 wnioski zostały odrzucone z powodu niespełnienia kryteriów dostępu ww. Programu. Pozostałe wnioski przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną.

 

W związku z przekroczeniem alokacji środków przeznaczonych na ww. Program, podjęto decyzję o przyznaniu dotacji w proporcjonalnie zmniejszonych kwotach dofinansowania, celem wykorzystania pełnej puli środków dla wszystkich wniosków spełniających kryteria Programu.

 

W związku z tym, przyznano dofinansowanie dla 13 zadań na łączną kwotę 140 485,43 zł przy koszcie kwalifikowanym 434 079,00 zł. 

 

Wnioski z przyznanym dofinansowaniem
Wnioski odrzucone

 

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj