Wyniki naboru do PRWEE na EKOPRACOWNIE

Wyniki naboru do PRWEE na EKOPRACOWNIE

11 maja 2023 / Joanna Czeluśniak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył rozpatrywanie wniosków, które wpłynęły w ramach naboru do Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej na zadania z zakresu wyposażenia i utworzenia EKOPRACOWNI w 2 obszarach tematycznych:

– ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój

– odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna

W ramach naboru wpłynęło:

– 19 wniosków  na ekopracownie przyrodnicze (suma wnioskowanych dotacji 919 161,37 zł), z czego 11 wniosków zostało odrzuconych z powodów formalnych a pozostałe 8 zostało ocenionych merytorycznie zgodnie z kryteriami jakościowymi punktowymi określonymi w Programie

11 wniosków na ekopracownie dot. OZE (suma wnioskowanych dotacji 845 406,72 zł), z czego 5 wniosków zostało odrzuconych z powodów formalnych a pozostałe 6 zostało ocenionych merytorycznie zgodnie z kryteriami jakościowymi punktowymi określonymi w Programie.

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej sporządzono listy rankingowe i zgodnie z  §3 ust. 10 „Regulaminu naboru wniosków w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – Ekopracownie” przyznano dofinansowanie dla najwyżej ocenionych wniosków w danym powiecie tj. dla:

5 wniosków z obszaru tematycznego „ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój” (ekopracownie pzyrodnicze) na łączną kwotę dofinansowania 237 029,50 zł

6 wniosków z obszaru tematycznego „odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna” (ekopracownie dot. OZE) na łączną kwotę dofinansowania 414 807,84 zł.

 

Wyniki oceny formalnej wniosków >>>

Wyniki oceny merytorycznej wniosków >>>

 

W związku z powyższym WFOŚiGW w Krakowie ogłasza nabór uzupełniający wniosków do dnia 24.05.2023 r. >>>

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj