Wyniki naboru: Program „Małopolskie Remizy 2022”

Wyniki naboru: Program „Małopolskie Remizy 2022”

15 czerwca 2022 / Anna Kicińska-Dyrda

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył ocenę wniosków, które wpłynęły w ramach Programu „Małopolskie Remizy 2022”.

W ramach naboru w roku 2022 wpłynęło 18 wniosków na łączną kwotę dotację w wysokości 564 917,31 zł, przy sumarycznym koszcie kwalifikowanym równym 1 531 136,87 zł.

Wnioski zostały poddane ocenie formalno-merytorycznej i zestawione na liście rankingowej. Dotacje przyznano dla 10 zadań, na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 268 976,76 zł. Jeden wniosek został odrzuconych z powodu niespełnienia wymogów formalnych (nie przedłożono go elektronicznie przez Portal Beneficjenta). Pozostałe 7 wniosków zostało odrzuconych ze względów na niespełnienie wszystkich wytycznych programowych.

WYNIKI

Jednostki, które otrzymały dofinansowanie proszone są o zapoznanie się z listą dokumentów niezbędnych do podpisania umowy – dostępne TUTAJ>> 

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj