Wyniki naboru: Program „Mały Strażak”

Wyniki naboru: Program „Mały Strażak”

5 maja 2022 / Anna Kicińska-Dyrda

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył procedurę rozpatrywania wniosków w ramach Programu „MAŁY STRAŻAK”.

W roku 2022 wpłynęło 80 wniosków na łączną kwotę 263 301,51 zł, przy koszcie kwalifikowanym równym

527 071,69 zł.

Alokacja środków w roku bieżącym w niniejszym programie to 100 000,00 zł.

W drodze oceny złożonych oraz w związku ze znacznie przekroczoną pulą środków 27 wniosków otrzymało dotacje pomniejszone procentem, celem rozdysponowania kwoty alokacji dla możliwie największej liczby zadań spełniających warunki Programu. Niniejsze wnioski uzyskały pozytywną opinię Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wyniosła 99 210,40 zł.

Pozostałe wnioski zostały odrzucone.

 

 

Wnioski z przyznanym dofinansowaniem

Wnioski odrzucone

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj