Wyniki naboru: Program „MAŁY STRAŻAK”

Wyniki naboru: Program „MAŁY STRAŻAK”

25 kwietnia 2023 / Anna Kicińska-Dyrda

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył rozpatrywanie wniosków w ramach Programu „MAŁY STRAŻAK”.

Alokacja środków w niniejszym Programie wynosiła 200 000,00 zł.

 

W naborze wpłynęło 81 wniosków na wnioskowaną kwotę dofinansowania 312 313,76 zł, przy koszcie kwalifikowanym równym 629 813,94 zł.

Wnioski podlegały ocenie. 11 wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełnienia wymogów formalnych lub merytorycznych.

W związku z przekroczeniem alokacji środków przeznaczonych na ww. Program w 2023 roku, podjęto decyzję o przyznaniu dotacji w proporcjonalnie zmniejszonych kwotach dofinansowania, celem wykorzystania pełnej puli środków dla wszystkich wniosków spełniających kryteria Programu.

Ostatecznie dofinansowanie zostało przyznane dla 70 wnioskowanych zadań.

Niniejsze wnioski uzyskały rekomendację Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie.

 

 

Wnioski z przyznanym dofinansowaniem

Wnioski odrzucone

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj