Wyniki naboru: Program „Mały Strażak”

Wyniki naboru: Program „Mały Strażak”

23 czerwca 2021 / Jolanta Skrabalak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył procedurę rozpatrywania wniosków w ramach Programu „MAŁY STRAŻAK”.

W roku 2021 wpłynęły 52 wnioski na łączną kwotę 229 802,03 zł, przy koszcie kwalifikowanym równym 460 636,15 zł.

Alokacja środków w roku bieżącym w niniejszym programie to 50 000,00 zł.
W drodze oceny złożonych zadań oraz w związku z kilkakrotnie przekroczoną pulą środków: 23 wnioski zostały odrzucone, a pozostałe 29 wniosków otrzymało dofinansowanie proporcjonalnie pomniejszone celem rozdysponowania kwoty alokacji w programie.

Niniejsze wnioski uzyskały pozytywną opinię Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania ostatecznie wyniosła 49 989,70 zł.

  

Wnioski z przyznanym dofinansowaniem

Wnioski odrzucone

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj