Wyniki naboru: Program „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak”

Wyniki naboru: Program „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak”

10 czerwca 2021 / Jolanta Skrabalak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył procedurę rozpatrywania wniosków w ramach Programu ,,Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak’’.

Łącznie złożono 78 wniosków na kwotę 4 193 525,65 zł, przy koszcie kwalifikowanym równym 7 157 233,25 zł.

5 wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełnienia wymogów formalnych (dwa wpłynęły po terminie naboru, dwa nie zostały dostarczone przez Portal Beneficjenta, jeden nie złożył korekty wniosku).

Pozostałe wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej. Dofinansowanie zostało przyznane dla 23 wniosków na łączną kwotę 800 000,00 zł, czyli pełną pulę środków przeznaczonych na Program w 2021 roku. Niniejsze wnioski uzyskały rekomendację Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie. Koszt kwalifikowany wynosi 1 754 344,91 zł.

 

Przyznane dotacje

Wnioski odrzucone

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange