Wyniki naboru w ramach „Programu priorytetowego – edukacja ekologiczna”

Wyniki naboru w ramach „Programu priorytetowego – edukacja ekologiczna”

17 kwietnia 2020 / Joanna Czeluśniak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył procedurę rozpatrywania wniosków w ramach „Programu priorytetowego – edukacja ekologiczna”. W 2020 roku wpłynęło 80 wniosków na łączną kwotę wnioskowanych dotacji 2 592 719,91 zł.

1 wnioskodawca zrezygnował z realizacji zadania natomiast 12 wniosków zostało odrzuconych w wyniku oceny formalnej. Pozostałe 67 wniosków na łączną kwotę wnioskowaną 2 263 640,51 zł przeszło do oceny zasadniczej, której dokonała Komisja Konsultacyjna. W skład Komisji Konsultacyjnej w 2020 roku weszli:

  • Krzysztof Durek – Przewodniczący Komisji,
  • Wojciech Pałka – Członek Komisji,
  • Zygmunt Fura – Członek Komisji,
  • Zbigniew Witkowski – Członek Komisji,
  • Katarzyna Stadnik – Członek Komisji,
  • Piotr Skrzyniarz – Członek Komisji,
  • Joanna Czeluśniak – Członek Komisji,
  • Jolanta Skrabalak – Członek Komisji.

Pula środków przeznaczona na Program w 2020 r. wynosiła 1 000 000 zł. Zgodnie z Programem, wnioski zostały rozpatrzone w podziale na dwie grupy:

  • organizacje pozarządowe (wpłynęło 20 wniosków na łączną kwotę wnioskowanych dotacji 736 444,50 zł)
  • inni wnioskodawcy (wpłynęło 47 wniosków na łączną kwotę wnioskowanych dotacji 1 527 196,01 zł)

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, Komisja Konsultacyjna rozpatrzyła wnioski w trybie zdalnym. Protokół z oceny prac wraz z wszystkimi uwagami został przedstawiony Zarządowi WFOŚiGW w Krakowie, który przyznał dofinansowanie dla 39 wniosków na łączną kwotę 1 000 000 zł. 

 

Wnioski odrzucone w wyniku oceny formalnej 

Przyznane dotacje

Pozostałe wnioski

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj