Wyniki naboru wniosków w ramach Programu dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” – edycja 2018

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” – edycja 2018

13 lipca 2018 / Bartłomiej Widła

W ramach Programu dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” w 2018 roku wpłynęły 83 wnioski. Łączna kwota wnioskowanych dotacji wyniosła 18 206 175,85 zł. Pula środków przeznaczonych w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w roku 2018 wynosiła – 10 000 000,00 zł.

Zarząd w oparciu  o obowiązujące „Zasady…” oraz Regulamin udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”, rozpatrzył wszystkie wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. Ze względu na limit środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach Programu w 2018 roku przyznano dofinansowanie:

 

  • Zarząd przyznał ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dotację w wysokości 1 038 641,00 zł dla 8 Beneficjentów w grupie A zgodnie  z załącznikiem nr 1. Dofinansowanie przyznano dla Gmin, w których liczba mieszkańców wynosi  ≤ 5 000 (według danych GUS aktualnych w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie). Limit środków w formie dotacji dla jednego Beneficjenta w grupie A wynosił 200 000,00 zł,

 

  • Zarząd przyznał ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dotację w wysokości 4 780 500,00 zł dla 24 Beneficjentów w grupie B zgodnie z załącznikiem nr 2. Dofinansowanie przyznano dla Gmin, w których liczba mieszkańców wynosi > 5 000 i ≤ 10 000 (według danych GUS aktualnych w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie). Limit środków w formie dotacji dla jednego Beneficjenta w grupie B wynosił 250 000,00 zł. Ponadto Zarząd przyznał ze środków WFOŚiGW pożyczkę w wysokości 148 800,00 zł dla Beneficjenta Gminy Trzciana,

 

  • Zarząd przyznał ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dotację w wysokości 4 180 859,00 zł dla 17 Beneficjentów w grupie C zgodnie  z załącznikiem nr 3. Dofinansowanie przyznano dla Gmin, w których liczba mieszkańców wynosi > 10 000 (według danych GUS aktualnych w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie). Limit środków w formie dotacji dla jednego Beneficjenta w grupie C wynosił 300 000,00 zł. Ponadto Zarząd przyznał ze środków WFOŚiGW pożyczkę w wysokości 180 000,00 zł dla Beneficjenta Gminy Proszowice,

 

  • Zarząd rozpatrzył wnioski Beneficjentów – Gmina Andrychów, Gmina Rabka Zdrój o przyznanie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Krakowie w wysokości  900 00,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 i skierował  wniosek o zatwierdzenie do Rady Nadzorczej. Zgodnie z  art.400 h, ust.1, pkt 3, lit. b ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz. 799) udzielenie pożyczki w 2018 r., przez Wojewódzki Fundusz, których wartość jednostkowa przekracza kwotę powyżej 293 459,68 zł wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

 

Załącznik nr 1 – przyznane dofinansowanie w grupie A (liczba mieszkańców ≤ 5 000)

Załącznik nr 2 – przyznane dofinansowanie w grupie B (liczba mieszkańców > 5 000 i ≤ 10 000)

Załącznik nr 3 – przyznane dofinansowanie w grupie C (liczba mieszkańców > 10 000)

Załącznik nr 4 – wnioski wymagające zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą 

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange