Wyniki naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Edukacja Ekologiczna”

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Edukacja Ekologiczna”

19 kwietnia 2023 / Joanna Czeluśniak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył rozpatrywanie wniosków złożonych w ramach Programu Priorytetowego „Edukacja Ekologiczna”.

W ramach przedmiotowego naboru wpłynęło łącznie 68 wniosków z czego 2 wnioski zostały wycofane przez wnioskodawców. Pozostałe 66 wniosków na łączną kwotę wnioskowanych dotacji 2 891 194,44 zł zostało rozpatrzone przez Zarząd. Spośród nich 24 wnioski zostały odrzucone z powodów formalnych natomiast pozostałe 42 wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej.

W wyniku oceny merytorycznej, przyznano dotacje w łącznej kwocie 1 000 000 zł na realizację 29 zadań.

Wyniki oceny formalnej >>>

Wyniki oceny merytorycznej >>>

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj