Wyniki naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Edukacja Ekologiczna”

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Edukacja Ekologiczna”

24 maja 2024 / Joanna Czeluśniak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył rozpatrywanie wniosków złożonych w ramach Programu Priorytetowego „Edukacja Ekologiczna”.

W ramach przedmiotowego naboru wpłynęło łącznie 108 wniosków na łączną kwotę wnioskowanych dotacji 4 242 446,00 zł. Spośród nich 27 wniosków zostało odrzuconych z powodów formalnych natomiast pozostałe 81 wniosków zostało poddanych ocenie merytorycznej.

W wyniku oceny merytorycznej, przyznano dotacje w łącznej kwocie 1 000 000 zł na realizację 25 zadań.

Wyniki oceny formalnej >>>

Wyniki oceny merytorycznej >>>

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj