Wyniki naboru wniosków w ramach „Programu priorytetowego – edukacja ekologiczna” w 2019 roku

Wyniki naboru wniosków w ramach „Programu priorytetowego – edukacja ekologiczna” w 2019 roku

25 marca 2019 / Joanna Czeluśniak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył procedurę rozpatrywania wniosków w ramach „Programu priorytetowego – Edukacja ekologiczna”. Pula środków przeznaczona na Program wynosiła 1 000 000,00 zł, w tym 50% dla organizacji pozarządowych, a 50% – dla pozostałych wnioskodawców.

W 2019 roku w ramach Programu wpłynęły 84 wnioski na łączną kwotę wnioskowanych dotacji 3 924 896,22 zł. Spośród nadesłanych wniosków 9 zostało odrzuconych w wyniku oceny formalnej natomiast pozostałe 75 wniosków zostało poddane ocenie zasadniczej przez Komisję Konsultacyjną. Ostatecznie Zarząd WFOSiGW w Krakowie przyznał dotacje na realizację 23 zadań.

Wnioskodawcy, którzy nie otrzymali dofinansowania w ramach Programu a spełniają wymagania wynikające z „Zasad finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie” , mogą ubiegać się o dotację w naborze wniosków na zadania nieinwestycyjne – termin składania do 29 marca 2019 r. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce OFERTA.

Przyznane dotacje

Wnioski odrzucone w ocenie formalnej

Wnioski odrzucone w ocenie zasadniczej

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange