Wyniki naboru wniosków w ramach „Programu priorytetowego – Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”

Wyniki naboru wniosków w ramach „Programu priorytetowego – Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”

28 kwietnia 2017 / Beata Wójcik

W tegorocznym naborze w ramach „Programu priorytetowego – Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego” wpłynęło 37 wniosków na łączną kwotę wnioskowanych dotacji 1 167 935,88 zł.  Wszystkie wnioski spełniały wymogi formalne.

Po analizie wniosków pod względem merytorycznym oraz konsultacji z Prof. dr hab. Kazimierzem Klimą z Katedry Agrotechniki i Ekologii Rolniczej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, podjęto decyzję o przyznaniu dofinansowania dla 36 gmin obniżając dotację proporcjonalnie w stosunku do powierzchni zabiegów. Decyzja taka wynika ze specyfiki problemu – przy likwidacji gatunku inwazyjnego, jakim jest barszcz Sosnowskiego, kluczowa jest kompleksowość działań czyli prowadzenie zabiegów na jak największym obszarze. Prowadzenie działań na terenie jednej gminy a zaniechanie w gminach sąsiadujących powodowałoby rozsiewanie nasion na tereny gminy, gdzie przeprowadzono zabiegi. W związku z tym, dla zapewnienia efektu ekologicznego finansowanych działań, przyznano dotacje dla 36 gmin w łącznej kwocie 500 000,00 zł.

Wyniki naboru w ramach „Programu Priorytetowego – Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego” – 2017Wyniki naboru w ramach „Programu Priorytetowego – Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego” – 2017Wyniki naboru w ramach „Programu Priorytetowego – Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego” – 2017

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange