Wyniki naboru wniosków w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

3 lutego 2023 / Joanna Czeluśniak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył rozpatrywanie wniosków, które wpłynęły w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej współrealizowanego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach naboru wpłynęło 59 wniosków. Spośród złożonych wniosków 22 zostały odrzucone w wyniku oceny formalnej przeprowadzonej zgodnie z kryteriami dostępu określonymi w Programie. Pozostałe 37 wniosków zostało poddane ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami jakościowymi punktowymi określonymi w Programie.

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej przyznano dofinansowanie na realizację:

  • 10 zadań z obszaru tematycznego „ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój” na łączną kwotę 1 000 000 zł
  • 6 zadań z obszaru tematycznego „odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna” na łączną kwotę 630 226,44 zł
  • 1 zadanie z obszaru tematycznego „czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom” na kwotę 149 847,30 zł.

 

Wyniki oceny formalnej wniosków >>>

Wyniki oceny merytorycznej wniosków >>>

 

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj