Wyniki naboru wniosków w ramach Programu ,,Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak’’

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu ,,Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak’’

13 maja 2020 / Jolanta Skrabalak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył procedurę rozpatrywania wniosków w ramach Programu ,,Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak’’.

W 2020 roku złożono 95 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 3 025 492,08 zł, przy koszcie kwalifikowanym równym 6 246 956,05 zł.

3 wnioski zostały odrzucone z powodu niespełnienia wymogów formalnych. Pozostałe wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej.

Dofinansowanie zostało przyznane dla 38 wniosków (w tym jeden, który został skierowany do zatwierdzenia Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Krakowie) na łączną kwotę 2 000 000,00 zł, czyli pełną pulę środków przeznaczonych na Program w 2020 roku. Niniejsze wnioski uzyskały rekomendację Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie.

 

Jednocześnie informujemy, że WFOŚiGW w Krakowie planuje uruchomienie naboru wniosków w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Więcej informacji zostanie umieszczonych na naszej strony internetowej. 

 

Przyznane dotacje

Wnioski odrzucone

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange