Wyniki naboru wniosków w ramach PRWEE – Niskoemisyjny Transport

Wyniki naboru wniosków w ramach PRWEE – Niskoemisyjny Transport

28 lutego 2023 / Joanna Czeluśniak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył rozpatrywanie wniosków, które wpłynęły w ramach naboru uzupełniającego do Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej w obszarze tematycznym „Niskoemisyjny transport”.

W ramach naboru wpłynęło 10 wniosków. Spośród nich,  3 zostały odrzucone w wyniku oceny formalnej przeprowadzonej zgodnie z kryteriami dostępu określonymi w Programie. Pozostałe wniosków zostało poddane ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami jakościowymi punktowymi określonymi w Programie.

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej przyznano dofinansowanie na realizację 4 zadań na łączną kwotę dofinansowania 333 334 zł. 

 

Wyniki oceny formalnej wniosków >>>

Wyniki oceny merytorycznej wniosków >>>

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj