Zielona Tarcza: Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspierają przedsiębiorców w czasie epidemii

Zielona Tarcza: Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspierają przedsiębiorców w czasie epidemii

24 czerwca 2020 / Anna Krakowska-Ostrowska

Wojewódzkie Fundusze Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu, reagując na pandemię koronawirusa, przygotowały ofertę preferencyjnych pożyczek na zachowanie płynności finansowej. To część rządowego programu Tarczy Antykryzysowej, który ma pomóc przedsiębiorcom, korzystającym z oferty Funduszy.

 Pandemia COVID-19 wywiera istotny negatywny wpływ na całą gospodarkę i poszczególne jej branże. Dlatego poszukujemy rozwiązań, które umożliwią przedsiębiorcom kontynuowanie realizacji proekologicznych inwestycji. Jestem przekonany, że zaproponowana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oferta preferencyjnych pożyczek na zachowanie płynności finansowej, pozwoli wielu firmom przetrwać ten trudny czas i utrzymać miejsca pracy – mówi minister klimatu Michał Kurtyka.

Przedsiębiorcy to ważna grupa Beneficjentów, korzystających ze wsparcia finansowego wszystkich 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To potężny rynek zielonych miejsc pracy, z którego korzystają także podwykonawcy, którzy często są niewielkimi firmami miejscowymi, zatrudniający mieszkańców danego regionu. W sytuacji kryzysowej Fundusze oferują pomoc firmom, które złożyły wnioski o dofinansowanie na realizację inwestycji, oferując im m.in. możliwość udzielania dodatkowych pożyczek na zachowanie płynności finansowej.

Warunki dla Beneficjentów z Małopolski

Pożyczki udzielane przez Fundusze są dla potencjalnego pożyczkobiorcy są niezwykle atrakcyjne: cechuje je preferencyjne oprocentowanie, brak opłat dodatkowych oraz elastyczne podejście do zabezpieczeń.

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o pożyczkę na następujących zasadach: wsparcie może stanowić maksymalnie do 100% kosztów całkowitych netto, oprocentowanie wynosi 0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej, niż 3,6% rocznie. Okres karencji w spłacie pożyczki nie może przekroczyć 24 miesięcy (2 lat) od momentu podpisania umowy lub 12 miesięcy (1 rok) od daty zakończenia zadania. Maksymalny okres, przeznaczony na spłatę pożyczki, to 120 miesięcy (10 lat) – jest on dostosowany do potrzeb pożyczkobiorcy. Uzgodnione formy zabezpieczenia wierzytelności, które dopuszcza Fundusz w przypadku tego rodzaju pożyczki, będą ustalane indywidualnie z Beneficjentem.

By ułatwić funkcjonowanie Beneficjentom, którzy realizują inwestycje proekologiczne, WFOŚiGW wprowadziły do oferty możliwość skorzystania z pożyczki na zachowanie płynności finansowej i zapewnienie dostępu do finansowania w związku z nagłym niedoborem środków wynikających z epidemii COVID-19. Fundusze, uruchamiając takie mechanizmy, wspierają Beneficjentów w realizacji zaplanowanych i realizowanych zadań proekologicznych – mówi Paweł Mirowski, Przewodniczący Konwentu Prezesów Zarządów WFOŚiGW.

Sposób wnioskowania o pożyczkę

Wnioski można składać poprzez Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie. Trzeba wypełnić formularz, następnie dostarczyć do wraz z wymaganymi załącznikami do siedziby Funduszu w wersji papierowej. Więcej informacji na temat pożyczek, trybu wnioskowania i umarzania znajduje się w „Zasadach finansowania zadań” Wojewódzkiego Funduszu.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange