Zmiana harmonogramu pracy Oddziałów Zamiejscowych od dnia 17.04.2023 r.

Zmiana harmonogramu pracy Oddziałów Zamiejscowych od dnia 17.04.2023 r.

13 kwietnia 2023 / Piotr Janowski

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, iż z dniem 17.04.2023 r. następuje zmiana harmonogramu pracy Oddziałów Zamiejscowych w Miechowie, Nowym Sączu, Oświęcimiu oraz w Tarnowie. 

 

Oddziały będą czynne w każdy wtorek oraz czwartek w godzinach od 8:00 do 14:00

 

Jednocześnie przypominamy, że informację nt. Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz pomoc w aplikowaniu o środki mogą Państwo uzyskać w 181 gminach województwa małopolskiego. Lista Gmin, w których funkcjonują Punkty konsultacyjne dostępna jest pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/lista-gmin-porozumienie/ 

 

Do zadań wynikających z zawartych porozumień do zadań Gminy należy m.in:

1) udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie;

2) wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie, z zachowaniem należytej staranności;

3) zagwarantowanie dostępności dla Wnioskodawców przeszkolonego przez WFOŚiGW pracownika lub pracowników, którzy zapoznali się z dokumentacją programową i znają zasady Programu, którzy będą informować o Programie, a także pomagać przy wypełnianiu Wniosków o dofinansowanie (z wyjątkiem Wniosków o dofinansowanie składanych za pośrednictwem banków);

4) zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, obsługiwanego przez pracownika, umożliwiającego Wnioskodawcy złożenie Wniosku o dofinansowanie oraz jego wydruk (z wyjątkiem Wniosków o dofinansowanie składanych za pośrednictwem banków);

5) wydruk i zapewnienie dostępności, przynajmniej w punkcie konsultacyjno-informacyjnym, materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie;

6) przekazywanie Wnioskodawcom informacji dotyczących Programu, w tym określonych w Programie dopuszczalnych warunkach łączenia dofinansowania przedsięwzięć z innymi programami finansowanymi ze środków publicznych, np. w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz z gminnymi programami ograniczania niskiej emisji (jeżeli Gmina takie realizuje);

7) wizyty u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji, w trakcie wizyt są przedstawiane informacje o Programie;

8) przekazywanie do WFOŚiGW Wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców w Gminie;

9) pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników. 

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj