65 i będzie więcej! Owocna współpraca Wojewódzkiego Funduszu z gminami w sprawie poprawy efektywności energetycznej

65 i będzie więcej! Owocna współpraca Wojewódzkiego Funduszu z gminami w sprawie poprawy efektywności energetycznej

28 września 2020 / Anna Krakowska-Ostrowska

Już 65 gmin podpisało porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Udział we wspólnych działaniach, które mają przeciwdziałać problemom tzw. „niskiej emisji”  zadeklarowała także Metropolia Krakowska.

Program Priorytetowy „Czyste powietrze” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Od ogłoszenia wejścia w życie Programu Czyste Powietrze 2.0 15 maja do współpracy z Wojewódzkim Funduszem przyłączyło się kolejne 15 jednostek samorządu terytorialnego. Współpraca obejmuje doradzanie potencjalnym Beneficjentom jak wypełnić wniosek, pomoc w przesłaniu niezbędnych dokumentów czy też możliwość skorzystania ze stanowiska komputerowego. W ramach porozumienia pracownicy gmin mają dostęp do regularnych szkoleń, przeprowadzanych przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu – w czasie pandemii przeprowadzanych w formie zdalnej. Z tej formy doskonalenia w 2020 roku od maja korzystało już 2 razy ponad 50 osób.

19 sierpnia w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu odbyło się podpisanie porozumienia z gminą Igołomia-Wawrzeńczyce, reprezentowaną przez wójta gminy – Józefa Rysaka.

Z kolei 22 września przy ul. Kanoniczej w Krakowie do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem przystąpiła gmina Łabowa, reprezentowana przez panią wójt –  Martę Słaby.

Aktualna lista gmin, które współpracują z Wojewódzkim Funduszem w sprawie realizacji Programu „Czyste Powietrze” znajduje się tutaj.

Współpraca ze Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska

Metropolię Krakowską tworzą 15  gmin: Kraków oraz Biskupice, Czernichów, Igołomia – Wawrzeńczyce, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki. Ponad połowa z nich realizuje już zapisy Porozumienia z WFOŚiGW,  a sukcesywnie dołączają do nich kolejne gminy z tzw. „obwarzanka krakowskiego”. W ramach stowarzyszenia działają tzw. eko-doradcy, czyli pracownicy urzędów gminnych, którzy zajmują się zagadnieniami związanymi z likwidacją smogu i zmniejszaniem problemu niskiej emisji.

Wojewódzki Fundusz współpracuje ze Stowarzyszeniem od dawna, organizując regularne spotkania –  w lutym br. zorganizowano kolejną turę rozmów, w której uczestniczył ówczesny Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Piotr Woźny, wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Tomasz Urynowicz, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju oraz Krakowskiego Alarmu Smogowego- dowiedz się więcej.

Czyste Powietrze 2.0.

Nowa odsłona programu  znacząco upraszcza procedurę ubiegania się o dofinansowanie wymiany przestarzałych kotłów czy ocieplenia domów. Termin rozpatrywania wniosku o dofinansowanie został skrócony z 90 do 30 dni, wprowadzona została możliwość rozpoczęcia inwestycji nawet na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz zmniejszyła się liczba potrzebnych zaświadczeń (zastąpiono je oświadczeniami wnioskodawcy).

Część II Programu Priorytetowego zakłada jeszcze większe zwiększenie roli jednostek samorządu terytorialnego w realizacji Programu. Gminy mają realną wiedzę, kto powinien móc skorzystać z poszczególnych form pomocy. W ramach nowej odsłony programu „Czyste Powietrze” wprowadzone będą nowe zadania dla gmin, takie jak m.in. wydawanie zaświadczeń potwierdzających prawo do zwiększonego dofinansowania, możliwość udzielania pożyczek osobom uprawnionym do zwiększonego dofinansowania (ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW dla wojewódzkich funduszy z przeznaczeniem na pożyczki dla beneficjentów). Będzie także możliwość łączenia dotacji z programów gminnych z dotacją w programie „Czyste Powietrze”.

Więcej informacji na temat Programu można uzyskać na Portalu Beneficjenta, na stronach rządowych Programu Czyste Powietrze lub też w zakładce Czyste Powietrze.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange