Dodatkowy nabór wniosków w ramach Programu „Bezpieczny Strażak”

Dodatkowy nabór wniosków w ramach Programu „Bezpieczny Strażak”

9 września 2019 / Bartłomiej Widła

W związku z powstałymi oszczędnościami i dużym zainteresowaniem w ramach Programu „Bezpieczny Strażak” Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podjął decyzję o ogłoszeniu dodatkowego naboru wniosków na rok 2019 r.

Program skierowany jest do Gmin oraz jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego, a jego celem jest udzielenie pomocy finansowej na zapewnienie gotowości jednostek OSP poprzez: zakup i wyposażenie strażaków ochotników w odzież ochronną i sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych brutto. Pozostałe 50% kosztów zadania (w tym podatek VAT) płatne będzie ze środków Dotowanego.

Termin dodatkowego naboru wniosków: 16.09.2019 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu do biura Funduszu).

Wersję elektroniczną wniosku należy przesłać przez Portal Beneficjenta natomiast wniosek w wersji papierowej należy złożyć na dzienniku podawczym (obie wersje muszą wpłynąć w ww. terminie).

Wniosek do pobrania dostępny jest na Portalu Beneficjenta.

Osoby do kontaktu:

Filip Mossoczy – 504 923 089 (filipmossoczy@wfos.krakow.pl)

Joanna Czeluśniak – 516 280 008

Instrukcja przygotowania dokumentacji do podpisania i rozliczenia umowy

Regulamin Programu – Bezpieczny Strażak 2019

Zasady finansowania na rok 2019

Wzór wniosku dla Programu – Bezpieczny Strażak (forma edytowalna do pobrania tylko z Portalu Beneficjenta).

Zestawienie dokumentów do rozliczenia umowy

Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj