Dodatkowy nabór wniosków w ramach Programu „Mały Strażak”

Dodatkowy nabór wniosków w ramach Programu „Mały Strażak”

2 września 2019 / Joanna Czeluśniak

W związku z powstałymi oszczędnościami i dużym zainteresowaniem w ramach Programu „Mały Strażak” Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podjął decyzję o ogłoszeniu dodatkowego naboru wniosków na rok 2019.

Program skierowany jest go Gmin oraz jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego, a jego celem jest udzielenie pomocy finansowej na zapewnienie gotowości Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym (MDP) jednostek OSP poprzez: zakup i wyposażenie młodych strażaków ochotników w odzież ochronną (do działań bojowych, ćwiczebnych), modeli szkoleniowych do nauki pierwszej pomocy, sprzętu ratowniczo-gaśniczego lub ćwiczebnego oraz wyjazdów szkoleniowych lub turniejowych trwających nie dłużej niż 3 dni.

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych brutto. Pozostałe 50% kosztów zadania (w tym podatek VAT) płatne będzie ze środków Dotowanego.

Termin dodatkowego naboru wniosków: do 16.09.2019 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu do biura Funduszu).

Wersję elektroniczną wniosku należy przesłać przez Portal Beneficjenta natomiast wniosek w wersji papierowej należy złożyć na dzienniku podawczym (obie wersje muszą wpłynąć w ww. terminie).

Wniosek do pobrania dostępny jest na Portalu Beneficjenta.

Osoby do kontaktu:

Filip Mossoczy – 504 923 089 (filip.mossoczy@wfos.krakow.pl)

Joanna Czeluśniak – 516 280 008

 

Regulamin

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj